Skip to main content
Skip table of contents

Poligon Perde Uç Bölgeleri ve Kritik Perde Yüksekliği Kontrolleri

  • Hw / lw > 2.0 olan poligon perdelerin planda her iki ucunda perde uç bölgeleri otomatik oluşturulur.

  • Temel üstünden veya perdenin plandaki uzunluğunun %20’den daha fazla küçüldüğü seviyeden itibaren kritik perde yüksekliği, 2lw değerini aşmamak üzere, Denk.(7.15)’de verilen koşulların elverişsiz olanını sağlayacak biçimde otomatik belirlenir.

  • Perde uç bölgelerinin plandaki uzunluğunun belirlenmesinde 7.6.2.3 ve 7.6.2.4 'te verilen koşullar otomatik uygulanır.


SİMGELER

Hcr = Perde kritik yüksekliği
Hw = Temel üstünden veya zemin kat döşemesinden itibaren ölçülen toplam perde yüksekliği
lw = Poligon perdenin bir kolunun veya bağ kirişli perde parçasının plandaki uzunluğu


Poligon Perde Uç Bölgeleri ve Kritik Perde Yüksekliği Koşulları

TBDY Madde 7.6.2.2 'ye göre kritik perde yüksekliği, Hcr Denklem 7.15 'de verilen koşulu sağlayacak şekilde belirlenir. Denklem 7.15 'e göre kritik perde yüksekliği 2lw aşmamak üzere en az, lw ve Hw/6 değerlerinden büyük olanı olacak şekilde belirlenir.

Bu bağıntıda Hw , temel üstünden veya poligon perdenin brüt kesit eğilme rijitliğinin yarıya indiği seviyeden itibaren ölçülen perde yüksekliğidir. Bodrum katlarında rijitliği üst katlara oranla çok büyük olan betonarme çevre perdelerinin bulunduğu ve bodrum kat döşemelerinin yatay düzlemde rijit diyafram olarak çalıştığı binalarda, Hw ve Hcr büyüklükleri zemin kat döşemesinden itibaren yukarıya doğru gözönüne alınır. Bu tür binalarda kritik perde bölgesi, en az zemin katın altındaki ilk bodrum katın yüksekliği boyunca aşağıya doğru ayrıca uzatılır.

TBDY Madde 7.6.2.1 'e uygun olarak Hw/lw > 2.0 olan poligon perdelerin planda her iki ucunda perde uç bölgeleri oluşturulmaktadır (Şekil 7.11). Perde uç bölgeleri kendi kalınlığı içinde oluşturulabileceği gibi, perdelerin kesişimlerinde de oluşturulabilir.

TBDY Madde 7.6.2.3 'e göre dikdörtgen perdelerde;

  • Kritik perde yüksekliği boyunca poligon perde uç bölgeleri 'nin her bir perde kolunun plandaki uzunluğu, perde kolunun plandaki toplam uzunluğunun %20 'sinden ve poligon perde kolu kalınlığının iki katından daha az olmayacak şekilde düzenlenir.

  • Kritik perde yüksekliğinin üstünde kalan poligon perdelerde ise, poligon perde uç bölgeleri 'nin her bir kolunun plandaki uzunluğu, poligon perde kolunun plandaki toplam uzunluğunun %10 'undan ve poligon perde kolu kalınlığından daha az olmayacak şekilde düzenlenir.

Poligon perde için Kritik Perde Yüksekliği boyunca perde kalınlığı içerisinde oluşturulan perde uç bölgeleri 'nin örnek bir şekli aşağıdaki resimde gösterilmiştir. Görüldüğü üzere poligon perdenin PZ02 kolunun plandaki uzunluğu 425 cm ve kalınlığı 25 cm 'dir. Bu durumda 7.6.2.3 'e göre plandaki toplam uzunluğunun %20 'si (425*0,2=85 cm) ve perde kalınlığının iki katı (25*2=50cm) değerlerinden daha az olmayacak şekilde düzenlenmiştir.

Poligon perde perde için Kritik Perde Yüksekliği 'nin üstünde kalan perdelerde oluşturulan poligon perde uç bölgeleri 'nin örnek bir şekli aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

TBDY Madde 7.6.2.4 'e göre kesişen iki perde için perde uç bölgelerinde;

  • Her bir perde uç bölgesi perde gövdesinin içine doğru 300 mm 'den az olmamak üzere en az perde kalınlığı kadar uzatılır.

  • Perde uç bölgesinin enkesit alanı dikdörtgen kesitli perdeler için 7.6.2.3 'te tanımlanan alandan daha az olmayacak şekilde düzenlenir.

Bir perdenin diğer bir perde ile birleşen ucunda oluşturulan perde uç bölgesi örneği aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

Poligon perde uç bölgeleri ideCAD tarafından otomatik belirlendiği gibi kullanıcı tanımlı olarak da girilebilir. Perde Ayarları penceresinden “Donatı” sekmesinde başlık bölgesi uzunluğu seçenekleri aşağıdaki resimde kırmızı çerçeve içine alınarak gösterilmiştir.

Perde detayları komutu kullanılarak Kritik perde yüksekliği ve bu yüksekliğin üzerinde kalan bölgeler boyunca perde uç bölgeleri görülebilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.