Skip to main content
Skip table of contents

Komut Arama

Ribbon menü arayüzünün sağ üstünde bulunan ”Komut arama” satırı kullanılarak aranılan komut bulunur ve kısa yoldan ulaşılıp, otomatik çalıştırılır.

İşlem adımları:

  • Ribbon menüde Komut Arama satırını tıklayın.

  • Arama satırında örneğin Dikdörtgen Kolon yazmaya başlayınız. Komut yazıldıkça, onunla eşleşen komutlar listelenmeye başlanacaktır.

  • Listeden dikdörtgen kolonu seçiniz.

  • ideCAD sizi dikdörtgen kolon ikonuna yönlendirecektir, sonrasında komut otomatik çalıştıracaktır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.