Skip to main content
Skip table of contents

Obje Bul (Ctrl+F)

"Obje Bul (Ctrl +F)” komutu ile obje adı girilerek herhangi bir eleman aranarak bulunur.

İşlem adımları:

  • Sol toolbardan Obje bul veya Ribbon menüden Araçlar/Obje Bul ikonunu tıklayıız veya Ctrl + F tuşuna basınız.

  • Açılan diyalogda Obje Adını yazınız ve Bul butonunu tıklayınız.

  • Elemanı bulduktan sonra Seç ile dilerseniz elemanı seçebilirsiniz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.