Skip to main content
Skip table of contents

Mevcut Binalarda Göçme Durumu (15.8.6)

  • Mevcut binaların Eleman performansı otomatik belirlendikten sonra bina deprem performans düzeyi otomatik belirlenir.


Mevcut binaların Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımı ile deprem performansının belirlenmesinde doğrusal hesap yöntemi veya doğrusal olmayan hesap yöntemi kullanıldığında yapıdaki tüm elemanların eleman performansları 15.8.2 'ye göre belirlenir.

Mevcut bina Göçmenin Önlenmesi Performans Düzeyi 'ni sağlamıyorsa Göçme Durumu 'ndadır. Bu durumda bina kullanımı can güvenliği bakımından sakıncalıdır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.