ideCAD’de düz kollu merdivenlerin çizimi yapılabilmektedir.

  • Çizimleri alınamayan merdivende betonarme hesap aksı tanımlı olup olmadığını gözden geçiriniz.

  • Eğer tanımlamamışsanız ideCAD çizimleri otomatik olarak oluşturmaz.

  • Betonarme hesap aksı tanımlama işleminden sonra Analiz yapınız.