Skip to main content
Skip table of contents

Mahal Yazısı Taşı

Mahal Yazısı Taşı komutu ile mahal yazıları taşınır. Taşı komutuyla mahal yazıları taşınamaz.

Mahal Yazısı Taşı Komutunun Yeri

Ribbon menü Değiştir sekmesi Obje Edit başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca taşıyacağınız mahal yazısını üzerine gelip farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Mahal yazısı taşı komutuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Mahal Yazısı Taşı ikonunu tıklayın.

  • Mahal yazısını farenin sol tuşu ile tıklayın. Fare imlecini yazıyı mahal üzerinde taşımak istediğiniz noktaya götürün. Mahal yazı bloğu da fare ile birlikte hareket edecektir.

  • Farenin sol tuşunu tekrar tıkladığınızda mahal yazısı taşınacaktır.

İşlem adımı

Taşınacak mahal yazısının seçilmesi

Taşınmak istenen noktanın belirlenmesi

Farenin sol tuşuna tıklanarak yerleştirilmesi


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.