Skip to main content
Skip table of contents

Mahal Yazıları Arasındaki Uzaklık ve Açı

Yazılar arası uzaklık ve açı özellikleriyle mahal yazıları arasındaki mesafe değiştirilir, yazılar açı değeri girilerek döndürülür.

Yazılar Arası Uzaklık ve Açı Özelliklerinin Yeri

Mahal ayarları diyaloğu yazılar sekmesinden yazılar arası uzaklık ve açı özelliklerine ulaşabilirsin.

Yazılar arası uzaklık ve açı değiştirmeden önce mahal yazısı


Yazılar arası uzaklık değeri 20 yapıldığında mahal yazısı


Açı değeri 30 yapıldığında mahal yazısıJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.