• Kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşulu Denklem 7.3 'e göre otomatik kontrol edilir.

  • Denklem 7.3, her bir deprem doğrultusunda ve depremin her iki yönü için elverişsiz sonuç verecek şekilde ayrı ayrı uygulanır.

  • Düğüm noktasına birleşen kolonların tamamı Nd ≤ 0.10 Ac fck otomatik kontrol edilir.


SİMGELER

Ac = Kolonun en kesit alanı
fck = Betonun karakteristik basınç dayanımı
fcd = Betonun tasarım basınç dayanımı
fyd = Boyuna donatının tasarım akma dayanımı
Mra = Kolonun veya perdenin serbest yüksekliğinin alt ucunda fcd ve fyd ’ye göre hesaplanan taşıma gücü momenti
M = Kolonun veya perdenin serbest yüksekliğinin üst ucunda fcd ve fyd ’ye göre hesaplanan taşıma gücü momenti
Mri = Kirişin sol ucu i ’deki kolon veya perde yüzünde fcd ve fyd ’ye göre hesaplanan pozitif veya negatif taşıma gücü momenti
Mrj = Kirişin sağ ucu j ’deki kolon veya perde yüzünde fcd ve fyd ’ye göre hesaplanan negatif veya pozitif taşıma gücü momenti
Nd = Yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan eksenel kuvveti.
Vik = Binanın i ’inci katındaki tüm kolonlarda göz önüne alınan deprem doğrultusunda hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı
Vis = Binanın i’inci katında, (Mra+M) ≥  1.2( Mri + Mrj ) ’ün hem alttaki hem de üstteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlarda, göz önüne alınan deprem doğrultusunda hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı. Nd ≤ 0.10 Ac fck koşulunu sağlayan kolonların uçlarında, Denk. (7.3) sağlanmasa bile, bu kolonlar da Vis ’nin hesabında gözönüne alınmaz.


Kolonların Kirişlerden Daha Güçlü Olması Koşulları (Güçlü kolon)

Kolonların taşıma gücü momentlerinin toplamı kirişlerin taşıma gücü momentlerinden depremin her iki yönü içinde %20 daha fazla olduğuna bakılır (Denklem 7.3)

                                                      (Mra + M) ≥ 1.2(Mri + Mrj)                                                (7.3)

Bununla birlikte, Denklem 7.3'ün sağlanıp sağlanmadığı, aşağıdaki koşullar için muaf bırakılmıştır:

  • Düğüm noktasına birleşen kolonların her ikisinde de Nd ≤ 0.10 Ac fck sağlanırsa

  • Tek katlı binalarda ve çok katlı binaların üst kata devam etmeyen kolonların düğüm noktalarında

  • Kirişlerin saplandığı perdenin zayıf doğrultuda kolon gibi çalışması durumunda

Denklem 7.3 sağlandığında veya muaf koşulları oluştuğunda kolon kirişlerden güçlü olduğu kabul edilir.

Kolonların kirişlerden daha güçlü olmaması durumu (Zayıf kolon)

(Denklem 7.3)'ün sağlanmadığı ve muaf koşullarının oluşmadığı durumlarda kolonların kirişlerden daha zayıf olduğu kabul edilir.

Zayıf kolonlar için aşağıdaki adımlar uygulanır:

  • Denk.(7.4)'ün geçerliliğine bakılır. Denk.(7.4)’ün sağlanması koşulu ile, ilgili katın alt ve/veya üstündeki bazı düğüm noktalarında Denk.(7.3)’ün sağlanamamış olmasına izin verilebilir.

                                                           αi = Vis /Vik ≥ 0.70                                                      (7.4)

  • 0.70 ≤ αi 1.0 aralığında, Denk. (7.3)’ün hem alttaki, hem de üstteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlara etkiyen eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri (1/ αi ) oranı ile çarpılarak attırılır.

  • Herhangi bir katta Denk.(7.4)’ün sağlamazsa, süneklik düzeyi çerçeve kabul edilebildiği durumlarda yapı süneklik düzeyi sınırlı çerçeve olarak gözönüne alınmalıdır veya süneklik düzeyi sınırlı çerçevelerin, süneklik düzeyi yüksek perdelerle bir arada süneklik düzeyi karma sistemler kullanılabilir veya sistem rijitliği yeterince arttırılarak güçlü kolon koşulları sağlanmalıdır.