Skip to main content
Skip table of contents

Güçlü Kolon Kontrolleri Raporları

SİMGELER

Ac = Kolonun en kesit alanı
fck = Betonun karakteristik basınç dayanımı
fcd = Betonun tasarım basınç dayanımı
fyd = Boyuna donatının tasarım akma dayanımı
Mra = Kolonun veya perdenin serbest yüksekliğinin alt ucunda fcd ve fyd ’ye göre hesaplanan taşıma gücü momenti
M = Kolonun veya perdenin serbest yüksekliğinin üst ucunda fcd ve fyd ’ye göre hesaplanan taşıma gücü momenti
Mri = Kirişin sol ucu i ’deki kolon veya perde yüzünde fcd ve fyd ’ye göre hesaplanan pozitif veya negatif taşıma gücü momenti
Mrj = Kirişin sağ ucu j ’deki kolon veya perde yüzünde fcd ve fyd ’ye göre hesaplanan negatif veya pozitif taşıma gücü momenti
Nd = Yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan eksenel kuvveti.
Vik = Binanın i ’inci katındaki tüm kolonlarda göz önüne alınan deprem doğrultusunda hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı
Vis = Binanın i’inci katında, (Mra+M) ≥  1.2( Mri + Mrj ) ’ün hem alttaki hem de üstteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlarda, göz önüne alınan deprem doğrultusunda hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı. Nd ≤ 0.10 Ac fck koşulunu sağlayan kolonların uçlarında, Denk. (7.3) sağlanmasa bile, bu kolonlar da Vis ’nin hesabında gözönüne alınmaz.


Güçlü kolon kontrolleri Kolon raporu içinde alt başlık olarak verilir.

  • Sadece çerçevelerden veya perde ve çerçevelerin birleşiminden oluşan taşıyıcı sistemlerde, her kolon – kiriş düğüm noktasına birleşen kolonların taşıma gücü momentlerinin toplamı, o düğüm noktasına birleşen kirişlerin taşıma gücü momentleri toplamından en az %20 daha büyük olup olmadığına bakılır. (Mra+M) ≥  1.2( Mri + Mrj)

  • Düğüm  noktasına  birleşen  kolonların  her  ikisinde  de  Nd≤ 0.10 Ac fck   olması durumunda veya tek katlı binalarda ve çok katlı binaların en üst katındaki düğüm noktalarında veya kirişlerin saplandığı perdenin zayıf doğrultuda kolon gibi çalışması durumunda, yukarıdaki koşulun sağlanmadığına bakılmaz. Raporda kontrol sütununda Nd≤ 0.10 Ac fck veya En üst kat terimleriyle bilgi yazılır.

  • Düğüm  noktasına  birleşen  kolonların  birinde   Nd ≥ 0.10 Ac fck olması ve sistemde (Mra+M) ≥  1.2( Mri + Mrj) koşulunu sağlamayan kolonların olması durumunda, göz önüne alınan deprem doğrultusunda binanın herhangi i’ inci bir katında, alfai = Vis / Vik koşulu sağlanıyorsa, ilgili katın alt ve/veya üstündeki bazı kolonlarda (Mra+M) ≥  1.2( Mri + Mrj) ‘ün sağlanmamasına izin verilir.

  • Nd ≤ 0.10 Ac fck koşulunu sağlayan kolonlar (Mra+M) ≥  1.2( Mri + Mrj) koşulunu sağlamasa bile Vis ’nin hesabında kullanılabilir.

  • alfai = Vis / Vik denkleminin sağlanması durumunda 0.70 < 1/alfai< 1.00 aralığında (Mra+M) ≥ 1.2( Mri + Mrj)’ ün hem alttaki, hem de üstteki düğüm noktalarında sağladığı kolonlara etki eden eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri (1/alfai) oranı ile çarpılarak attırılır.

  • Herhangi bir katta koşulu sağlamıyorsa, kullanıcı  ideCAD tarafından uyarılacaktır.

  • ideCAD’de güçlü kolon kontrolü ile ilgi bilgiler Kolon Betonarme diyalogunda Zayıf Kolon Bilgileri sekmesinde gösterilmektedir. (Mra+M) ≥ 1.2( Mri + Mrj) koşulunu sağlamayan kolonlar ise, yine aynı diyalogda  Kolonlar sekmesinde ZK sütununda işaretlenir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.