Skip to main content
Skip table of contents

Kiriş metrajı çok fazla çıkıyor/Kiriş çizimleri hatalı oluşuyor. Nasıl çözebilirim?

Bu durum kiriş-perde/kiriş-kolon bağlantı noktalarından kaynaklanabilmektedir. Çözümü için ilgili bağlantı noktalarını değiştirin.

Değiştirilecek bağlantı noktalarının tespiti için;

  • Metraj komutuna tıklayın.

image-20240207-072800.png
  • Metraj Rapor Ayarları diyaloğu açılacaktır. Detaylı Metraj seçeneğini işaretleyerek Oluştur butonuna tıklayın.

image-20240207-072902.png
  • Oluşturulan raporda Kiriş Donatı Metrajını kontrol edin.

  • Kiriş donatı metrajı, donatı boyuna göre sıralanır. En üstte donatı boyu en fazla olan kirişler listelenir.

  • Görselde işaretli olduğu gibi afaki uzunluğa sahip kirişlerin perde/kolon ile olan bağlantılarını kontrol edin.

image-20240207-075738.png
  • Tespit ettiğiniz bağlantı noktasını değiştirin.

image-20240207-075854.png
  • Örneğin K20 kirişinin düğüm noktasını, P6 perdesinin sağ köşesine bağlayın. Sorun çözülecektir.

image-20240207-075903.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.