Skip to main content
Skip table of contents

Kalıp İskelesi Seçili Aks Çizimleri

Seçili Aks Çizimleri komutu ile kalıp iskelesinin seçili aksta yer alan kolon/perde, kiriş ve döşeme görünüş çizimleri oluşturulur.

Seçili Aks Çizimleri Komutunun Yeri

Kalıp İskelesi Çizimleri komutuna tıklandığında açılan Kalıp İskelesi Çizim Ayarları diyaloğundan ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Kalıp iskelesi çizimleri ikonunu tıklayın. Kalıp iskelesi çizim ayarları diyaloğu açılacaktır.

  • Açılan diyalogda, Seçili Aks Çizimleri butonuna tıklayın.

  • Kalıp iskelesinin, seçili aksta yer alan kolon/perde, kiriş ve döşeme görünüş çizimleri oluşturulacaktır.

Örnek seçili C aksı çizimleri

C aksı kolon kalıp iskelesi görünüşü

C aksı kiriş kalıp iskelesi görünüşü

C aksı döşeme kalıp iskelesi görünüşü


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.