Skip to main content
Skip table of contents

Hızlı Taşıma Nasıl Yapılır?

2 boyutlu çizim pencerelerinde blok içerisinde bulunan yazılar ya da alt bloklar, bloğu patlatmadan "Hızlı Taşı" komutu tıklanarak ya da kısayolu olan "M tuşuna basarak" taşınır.

Örneğin Blok içerisindeki donatı yazısı tıklanırsa, sadece donatı yazısı taşınır. Eğer donatı çizgisi tıklanırsa, blok olarak donatı çizimi ile birlikte donatı yazılarının tamamı taşınır.

Hızlı taşıma yapmak için:

  • M'ye basınız.

  • Blok içeriğinde elemanı tıklayınız.

  • Yeni yerine götürünüz.

Örneğin kesitiniz de kat isimleri bloğunuzdan kat ismine tıklarsanız sadece tıkladığınız kat isim yazısı taşınır. Eğer çizgiye tıklarsanız çizginin ait olduğu kat isim yazısı ve çizimleri ile birlikte alt bloğun tamamı taşınır.

Hızlı taşıma yapmak için:

  • M tuşuna basın.

  • Kat isimleri bloğundan 5.Kat yazısına tıklayın.

  • Yeni yerine götürün.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.