Skip to main content
Skip table of contents

Hızlı Araç Çubuğunu Özelleştirme

Ribbon menü üzerinde farenin sağ tuşu tıklanarak açılan sağ tuş menüde, "Hızlı Araç Çubuğunu Özelleştir" ile sol üste köşede bulunan araç çubuğuna komut eklenip çıkartılır.

İşlem adımları:

  • Ribbon menü üzerinde farenin sağ tuşunu basınız.

  • Hızlı Araç Çubuğunu Özelleştir satırını tıklayınız.

  • Açılan diyalogda işleminizi uygulayınız.

image-20240515-124644.png

Sonraki Konu

Objeye Göre Hizalama

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.