Skip to main content
Skip table of contents

Objeye Göre Hizalama

Kiriş, perde, duvar, çizgi gibi objeler çizilirken; ilk nokta verildikten sonra klavyeden shift tuşu basılı tutulup, önceden çizilmiş olan başka objenin düğüm noktası referans alınarak, o noktaya göre hizalama yapılır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.