Skip to main content
Skip table of contents

Güçlü Kolon Kontrolü

TBDY 2018 9.3.2 gereği, süneklik düzeyi yüksek moment aktaran çerçevelerde kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşulu Denklem 9.7 ile kontrol edilir. 1.kat kirişleri ile PL007 kolonu için hesap yapılmıştır.

olduğundan Cpr=1.2 alınır.

kNm

m

kN

kN

Yukarıdaki denklemlerde sadece düşey yük etkisinde hesaplanan VdR ve VdL kesme kuvvetleri (1.2G+0.5Q+0.2S) yük birleşimi altında elde edilmiştir.

1.2G+0.5Q+0.2S+D(Ed(X) +0.3Ed(Y))+0.3Ez yük birleşimi altında eksenel basınç kuvveti, PucZ hesaplanır.

1.2G+0.5Q+0.2S+D(Ed(X) +0.3Ed(Y))+0.3Ez yük birleşimi altında eksenel basınç kuvveti, Puc1 hesaplanır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.