Çıkan Mesajın Tamamı:

(X/Y) yönünde göreli kat ötelemesi yüksek, sistem rijitliğini arttırın


Göreli kat ötelemesi kontrolü TBDY 2018 4.9.1 maddesinde Etkin Göreli Kat Ötelemelerinin Hesaplanması ve Sınırlandırılması başlığı altında verilen esaslara göre yapılmaktadır.

Örnek göreli kat ötelemesi raporu ve örnek kat planı :Göreli kat ötelemesi raporunu inceleyerek olası çözümler için aşağıda sıralanan adımları takip edebilirsiniz:

  • Yapı koordinatlarını kontrol ediniz.

Göreli kat ötemeleri kontrolünde λ katsayısı çapran olduğu için, değerin büyüklüğü göreli kat ötelemeleri için etkindir. λ katsayısı değeri DD2 ve DD3 deprem yer hareket düzeyine bağlı elastik spektrumundan bulumaktadır. Bu nedenle yapının koordiantlarının hem DD2 hem de DD3 için doğru tanımlanmış olması önemlidir. Hem yapı koordinatların hem de koordinatlara bağlı oluşan parametrelerin doğru verildiğinden emin olunuz.

Yapı koordinatları Analiz Ayarları/ 2018 TBDY Analiz Ayarları Sihirbazında verilmektedir.

  • Raporu inceleyerek hangi yön ve hangi yükleme için sağlanmadığına bakınız

Örnek göreli kat ötelemesi raporunda Y yönünde +5%(Modal E3) yüklemesinde 2. ve 1. katta göreli kat ötelemesi kontrolleri sağlanmamaktadır.

2. katta → λ * δi(max) / hi = 0.009858> 0.008

1. katta → λ * δi(max) / hi = 0.01010> 0.008

+%5 Modal E3 yüklemesinin şematik gösterime bakılırsa kütle merkezinin sağını ifade etmektedir. Bu nedenle yapının sağ kısmına ve Y yönü olduğu için Y yönünde taşıyıcı sistem eklenmesi ve/veya kolonların döndürülmesi gerekliliği anlaşılmaktadır.

%5 dışmerkezlik yüklemelerini dengeleyecek şekilde kolon boyutları yönünü değiştirmek ve/veya o istikamatte perde/perde grubu eklememek çözüm için uygun bir yoldur.

  • Yapının deformasyonu inceleyerek yapı davranışını hakkında fikir edininiz.

Örnek yapı için Modal E3 yüklemesi incelendiğinde, 2.de verilen bilgilere uygun olarak, yapının hangi bölgesinin daha yer fazla değiştirmeye maruz kaldığını görülebilmektedir.

Örnek perspektif görüntüsüne göre yapının sağ ucunda yerdeğiştirmelerin yapının soluna göre daha fazla olduğunu görünmektedir. Bu nedenle yapının sağ kısmına ve Y yönü olduğu için Y yönünde taşıyıcı sistem eklenmesi ve/veya kolonların döndürülmesi gerekliliği anlaşılmaktadır.

  • İnce uzun yapılarda taşıyıcı sistemi kısa yönde güçlü yapmanız göreli kat ötelemenin sağlanması yardımcı olacaktır

  • Kesintili çerçeveler olumsuz etki yapmaktadır. Çerçevenin kesintli olduğu akslarda kirişler eklenerek çerçevenin sürekli hale getirilmesi göreli kat ötelemelerin sağlanmasına yardımcı olabilir.

  • Üst yapı- temel etkileşimli çözüm yapılıyorsa zemin yatay katsayısını etkilidir. Doğru girilip girilmediğini kontrol ediniz. Üst yapı- temel etkileşimli çözüm yapıldığı durumlarda temel kalınlığını attırmak göreli kat ötelemelerin sağlanmasına yardımcı olabilir.

  • Kiriş boyutlar arttırmak göreli kat ötelemelerin sağlanmasına katkı sağlayabilmektedir.

  • Yerinde inşaa etmek koşulu ile TBDY Madde 4.9.1.3b'yi uygulaması düşünebilir. Analiz ayarlarında seçenek bulunmaktadır. TBDY Madde 4.9.1.3b uygulamsı göreli kata ötelemesi üst sınırını 2 kat büyütmektedir.