Skip to main content
Skip table of contents

Deprem devrilme momenti kontrolü sağlanamadı

Çıkan Mesajın Tamamı:

(X/Y) yönünde deprem devrilme momenti kontrolü sağlanamadı


Tüm yapı için devrilme momentlerin toplamının , koruyucu momentleri toplamı oranın 0.5’den büyük olması durumunda bu mesaj verilir.

Ara değerler ve kontrol sonuçları Deprem Devrilme Kontrolü raporunda verilmektedir.

Olası çözümler:

  • Mimari olarak yapı taban alanı/yükseklik oranı gözden geçirilebilir.

  • Temel ampatman boyunu attırmak çözüme katkı sağlar.

  • Kütle merkezini yapı geometrik merkezine yakınlaştırmak. Moment kolonu azaltacağından devirici toplam moment azalır.


Ayrıca bakınız:

Yapı Devrilme Momenti Kontrolü


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.