Giydirme Cephe Panelini Döndür komutu panellerin giydirme cephe düzleminden farklı bir açıda tanımlanmasına olanak verir. Bu komut kullanılarak giydirme cephe üzerinde örneğin belirli bir açıda açılmış pencereler tanımlanır.

Giydirme Cephe Panelini Döndür Komutunun Yeri

Ribbon menü Cephe sekmesi Dış Cephe başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Giydirme cephe panelini döndürmek için;

  • Giydirme cephe tanımlayın.

  • Perspektif penceresinde katı modelde uygun bakış açısıyla giydirme cepheyi görüntüleyin.

  • Giydirme Cephe Panelini Döndür ikonunu tıklayın.

  • Perspektif penceresinde giydirme cephede bulunan perdelerden birini veya birkaçını tıklayarak seçin.

  • Farenin sağ tuşuna basarak seçim işlemini tamamlayın.

  • Giydirme cephe ile ilgili açılan diyalogdan dönüş düzlemi ile açısı belirtin.

  • Örneğin Alttan Dönüş seçin ve Açsını 45 derece verin.

  • Tamam butonunu tıkladığınızda seçtiğiniz paneller alttan 45 derece açı ile açılacaktır.

İşlem adımı

Panelleri döndürülecek giydirme cephe

Panel veya panellerin seçilmesi

Dönüş düzlemi seçilmesi ve açı verilmesi

Panelleri döndürülmüş giydirme cephe

Giydirme Cephe Paneli Döndür Komutu Ayarları

Giydirme cephe panelini döndürme işlemi 5 düzlemde yapılır.

Özellikler

Üstten dönüş

Panelin üst kenarı sabit olur ve girilen açı üst kenara göredir. Panel üst kenar ekseninde döner.

Alttan dönüş

Panelin alt kenarı sabit olur ve girilen açı alt kenara göredir. Panel alt kenar ekseninde döner.

Soldan dönüş

Panelin sol kenarı sabit olur ve girilen açı sol kenara göredir. Panel sol kenar ekseninde döner.

Sağdan dönüş

Panelin sağ kenarı sabit olur ve girilen açı sağ kenara göredir. Panel sağ kenar ekseninde

X yönü orta eksenden dönüş

X yönünde panelin orta ekseni sabit olur ve girilen açı bu eksene göredir ve perde bu eksende döner.

Y yönü orta eksenden dönüş

Y yönünde panelin orta ekseni sabit olur ve girilen açı bu eksene göredir ve perde bu eksende döner.

Açı

Dönüşün açı değerinden miktarı girilir.