Skip to main content
Skip table of contents

Euler Burkulma Analizi

Euler Burkulma Durumu için Mod sayısı, yakınsama değeri, iterasyon sayısı ve yükleme durumu tanımı yapıldıktan sonra Analiz Tasarım komutu ile Euler Burkulma Analizi yapılır.

Analiz Tasarım Komutunun Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Analiz başlığı altından Analiz Tasarım komutuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Mod sayısı, yakınsama değeri, iterasyon sayısı ve hangi yükleme durumu için analiz yapılacağı bilgisinin verileceği durum tanımı yapın.

  • Analiz tasarım komutunu tıklayın.

  • Analiz yaptırmak istiyor musunuz seçeneği açılacaktır.

  • Tamam butonu tıklandığında analiz+tasarım işlemi başlayacaktır.

  • Analiz durumu penceresinde analiz+tasarım işlemi sırasında uygulanan adımlar ve işlem süreleri bilgi amaçlı verilmektedir.


İlgili Konular

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.