Skip to main content
Skip table of contents

DWG import ettiğim çizimde yavaşlık problemi var. Nasıl çözebilirim?

DWG import edilen çizimlerde yavaşlık yaşamamak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

  • Çizim, dwg olarak import edilmeden önce kullanılan cad programında, sadece statik modeli oluştururken gerekli olacak çizimleri bırakıp diğer objeleri silmek, hem projeyi gereksiz yere büyütmeyecek hem de çalışırken hız sağlayacaktır.

  • Mimari planlarda bulunan tefriş elemanları, taramalar, kapı pencere detayları gibi statik modeli oluştururken ihitiyaç duyulmayacak çizimleri silin.

image-20240208-103417.png

  • Sadece akslar, kolonlar ve perdeler ile döşeme sınırlarını ve boşluklarını içeren sade bir altlık oluşturun.
    Kullanılmayacak görünüşleri ve vaziyet planlarını da silin.

image-20240208-103552.png
  • Elde ettiğiniz çizimi ideCAD’de ayrı bir 2b sayfaya import edin. Kat planına import etmeyin.

image-20240208-104403.png
  • Her bir planı ayrı ayrı blok yapın ve sadece gerekli gördüğünüz çizimi kat planına blok olarak kopyalayın.

image-20240208-104638.png
  • İsterseniz çizim bloğu için katman tanımı yaparak katman ayarlarından gerekmeyen durumlarda kapatabilirsiniz. Yanlışlıkla silip, taşımamak için kilitleyebilirsiniz.


Mimari çizimlerin altlık olarak alınmasına dair eğitim videosu aşağıda yer almaktadır.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.