Skip to main content
Skip table of contents

Düşey Statik Yükler

Sabit Yükler

  • Bodrum katlarda 0.5 kN/m2, çatı katında 4 kN/m2 ve diğer tüm katlarda 1.5 kN/m2 olarak döşeme üzerine alan yayılı yükü olarak uygulanmıştır.

  • Aşağıdaki görselde çatı katı yükleri görülmektedir.

Hareketli Yükler

  • Bodrum katlarda 5 kN/m2, çatı katında 1 kN/m2 ve diğer tüm katlarda 2 kN/m2 olarak döşeme üzerine alan yayılı yükü olarak uygulanmıştır.

  • Hareketli yük katılım oranı ise TBDY 2018 Tablo 4.3 gereği 0.3 olarak belirlenmiştir. ideCAD Statik kat genel ayarları HYK bölümünden ayarlanmaktadır. Detaylı bilgi için bakınız: Tekil Düğüm Noktaları Kütleleri Tanımlanması (4.5.9)


Sonraki Konu

Zemin Parametreleri

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.