Skip to main content
Skip table of contents

Zemin Parametreleri

Zemin Bilgileri

  • Bina için oluşturulan geoteknik rapora göre zemin parametreleri şu şekildedir:

Yerel Zemin Sınıfı

ZC

Düşey Yatak Katsayısı

100000 kN/m3

Temel Taşıma Gücü Tasarım Dayanımı

1301 kN/m2

Zemin Birim Hacim Ağırlığı

18 kN/m3

Analiz Ayarları ve Geoteknik Rapor

  • Zemin parametreleri Analiz Ayarları, Temel- Zemin sekmesinden düzenlenmektedir. Parametreler analiz ayarları ve geoteknik rapordan kontrol edilmelidir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.