Skip to main content
Skip table of contents

A33 için ∑Mdev/Mo >= 0.75 Sağlanmalıdır.

Çıkan Mesajın Tamamı:

∑Mdev/Mo >= 0.75 süneklik düzeyi sınırlı A33 sistemlerde (X/Y) yönünde sağlanmalıdır.


A33 sistem tipi deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçeveler ile süneklik düzeyi sınırlı boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalarlar olarak tanımlanmıştır.

4.3.4.7 maddesi dolayısıula süneklik düzeyi sınırlı boşluksuz betonarme perdeler veya süneklik düzeyi sınırlı merkezi çelik çaprazlı çerçevelerin moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı betonarme veya çelik çerçevelerle birlikte kullanıldığı binalarda Denk.(4.3)’te verilen koşul sağlanmalıdır.

MDEV ≥ 0.75Mo                                            (4.3)

Olası çözümler :

  • Denk 4.3 koşulu sağlanana kadar taşıyıcı sisteme perde/perde grubu eklenebilir.

  • Sınırlı yerine süneklik düzeyi yüksek seçilerek yapı tasarlanabilir.


Simgeler:

  • MDEV = Betonarme ve çelik süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistemlerde, süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) veya boşluksuz betonarme perdeler ile merkezi, dışmerkez veya burkulması önlenmiş çelik çaprazlı çerçevelerin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen devrilme momentlerinin toplamı

    Mo = Binanın tümü için deprem yüklerinden tabanda meydana gelen toplam devrilme momenti


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.