Skip to main content
Skip table of contents

Dilatasyonlu yapıları tek bir projede mi çözmeliyim ayrı projelerde mi çözmeliyim?

ideCAD’de dilatasyonlu projeleri tek bir projede çözebilirsiniz. Çözüm esnasında ideCAD, girdiğiniz döşeme bütünlüğüne bağlı olarak, dilatasyonları otomatik bulacaktır.

Tek veya ayrı projeler olarak girilmesi kararı için yapınızın durumunu ve geometrisini irdelemeniz gerekir. Farklı geometrilerle ilgili olası kabulleri örneklerle inceleyelim:

  • Alt katlarda tek blok, üst katlarda bağımsız kuleler olarak devam eden yapılar

Bu tür yapılarda farklı proje olarak çözme şansınız mevcut değildir. Bundan dolayı projeyi katlarda birden fazla rijit diyafram kabulüne göre çözmeniz gerekir.

  • Temelleri ortak olan yapılar

  • Temelleri de dilatasyonlu yapılar

Bu türde yapıların çözümünde en uygun yöntem yapıyı farklı projeler olarak modellemektir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.