Skip to main content
Skip table of contents

Dilatasyonlu Temellerin Çözümüne İlişkin İnceleme

Dilatasyonlu yapıların aynı veya farklı proje içerisinde ortak veya ortak olmayan temellerin çözümüne ilişkin inceleme bu başlık altında detaylı olarak anlatılmıştır.

4 ve 10 katlı iki ayrı yapının aynı proje içerisinde dilatasyonlu, ortak temel veya ayrı temeller olarak modellenmesi ile farklı projelerde tek yapı olarak modellenmesi ve bu modellemeden elde edilen yapı periyotlarının ve yapı temel ortak çözümü ile elde edilen radye sonuçları karşılaştırılmıştır.

Söz konusu yapının aynı proje içerisinde tanımlanması ile elde edilen ekran görüntüleri aşağıdaki gibidir. 2. ve 4. yapılar 10 katlı , 1.ve 3. yapılar ise 4 katlıdır. 5. yapı 10 katlı tek proje, 6 .yapı 4 katlı yine tek proje olarak girilmiştir.

Dinamik analiz raporundan yapı periyotları:

3 boyutlu perspektiften modal analizin deplasmanlarına bakacak olursak, 1. ve 2. modun 4. yapıya ait x ve y yönü ötemeler olduğunu, 3. ve 4. modun ise 2. yapıya ait olduğunu x ve y yönü ötelemeler oluğunu, daha sonra sırasıyla 5. ve 6 modun 2. ve 4. yapıya ait dönmeler olduğunu görebiliriz.

Benzer şekilde, 7. ve 8. periyot 3. yapının x ve y yönü ötelemeleri, 9. ve 10 periyotlar 1.yapının ötelemeleri ve nihayet 15. ve 16. Periyotların 3. ve 1. yapının periyotları olduğu görülmektedir.

10 katlı projenin tek çözümünden elde edilen periyotlar:

4 katlı projenin tek çözümünden elde edilen periyotlar:

Periyotların karşılaştırılması:

1. ve 2. yapı ortak temel çözümü dolayıyla doğal olarak farklılık gösterirken, 3 ve 6 yapılar ile 4 ve 5.yapılar kendi içinde aynı periyotları vermektedir.

Radye temel sonuçları:

1. ve 2. yapı ortak temel çözümü dolayıyla doğal olarak farklılık gösterirken, 3 ve 6 yapılar ile 4 ve 5.yapılar kendi içinde aynı sonuçları vermektedir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.