• Kiriş ve kolonlar, çerçeve (çubuk) sonlu elemanları olarak otomatik modellenir.

  • Kolon ve kirişlerin birleştiği düğüm noktalarında 6 serbestlik derecesinin tümü gözönüne alınır.

  • Döşemelerin rijit diyafram olarak modellenmesi durumunda, bu serbestlik derecelerinin rijit harekete karşı gelenleri kaldırılır.


Betonarme ve çelik kolon ve kirişler, sonlu elemanlar yöntemine uygun çubuk model kullanılarak ve 6 serbestlik derecesine sahip olarak otomatik modellenir ve analiz gerçekleştirilir.

Döşemelerde yarı rijit diyaframTam Rijit ve Yarı Rijit Diyafram kabulü ile analiz yapılır ise döşemeler sonlu elemanlar yöntemine göre kabuk olarak modellenir. Sonuçta çubuk model ile kabuk model birlikte kullanılarak hem çubuk hem kabuk elemanlar için 6 serbestlik derecesi kullanılarak, yapı elemanlarının tasarımı için gerekli hesaplamalar gerçekleştirilir.

Döşemelerde tam rijit diyaframTam Rijit ve Yarı Rijit Diyafram kabulü yapılır ise rijit davranış için gerekli serbestlik dereceleri otomatik kaldırılır.