• Betonarme kolon ve kirişlerin etkin kesit rijitlikleri 4.5.8 ’e göre otomatik belirlenir.

Betonarme kolon ve kirişler için deprem etkisi ve deprem içeren yükleme kombinasyonları belirlenirken çatlamış kesit rijitlikleri otomatik olarak kullanılır. Seçmeli raporda kullanılan etkin kesit rijitliği çarpanlarına yer verilir. Etkin kesit rijitliği detaylı bilgi için Etkin Kesit Rijitlikleri bakınız.