Skip to main content
Skip table of contents

Çizimlerde obje adları (isimleri) hatalı, indisler hatalı oluşuyor.

Projede çizim ve raporlarda, kat genel ayaları diyaloğu indeks sütunu obje isimlendirmelerinde dikkate alınıp, tespit edilen diyafram sayısına göre otomatik olarak verilir.

Örneğin aşağıdaki görselde yer alan 1. kat planının kalıp planı çizimini oluşturalım.

image-20240208-071028.png
  • Kat genel ayarlarında 1. kata ait indeks (indis) ayarı görseldeki gibi 1'dir.

image-20240208-072112.png
  • Çizim oluşturulurken otomatik olarak 2 diyafram tespit edildiği için çizimlerde isimlendirmeler diyaframları gösterecek şekilde farklı indekslerle verilmiştir.

image-20240208-071555.png
  • İki diyafram için de indekslerin aynı olması için kat genel ayarlarında yer alan indeks bölümünde diyafram sayısı kadar isim virgül ile ayrılarak verilmesi gerekir. 1. kata ait indeks ayarını 1,1 olarak değiştirilmiştir.

image-20240208-073847.png
  • 1. kata ait kalıp planı çizimi tekrar alındığında çizim oluşturulurken isimlendirmeler aynı indekslerle verilmiştir.

image-20240208-072804.png

Birden fazla diyaframa ve/veya diyaframa bağlı olmayan elemanlara sahip projelerde, çizim isimlendirmeleri, kat genel ayarlarında yer alan indeks özelliğini kullanmadan, objeleri otomatik adlandır komutu kullanılarak da yapılır.

  • Kat genel ayarlarında yer alan indeks bölümünde yer alan isimlendirmeler silinir.

image-20240208-073753.png
  • Objeleri otomatik adlandır komutu tıklanarak obje isimlerine katlarda görünmesi istenen isimleri verilir.

image-20240208-074306.png
  • İsimlendirme işlemi tamamlandıktan sonra 1. kata ait kalıp planı çizimi tekrar alındığında isimlendirmelerin kat genel ayarlarından yapılan aynı indeks ayarı ile aynı şekilde yapıldığı görülecektir.

image-20240208-074436.png
  • Objeleri otomatil adlandırma işlemi her kat için ayrı ayrı yapılır.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.