Skip to main content
Skip table of contents

Cephe İskelesi Tasarım Esasları

İş iskeleleri tasarım kriterleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tebliğinde yönlendirilen TS EN 12811-1’ de iskele sistemleri için alınacak yükler, kullanılacak malzemeler, iskele elemanları ve atıfta bulunulan yönetmelikler yer almaktadır.

  • TS EN 12811-1’ e göre çelik iskele elemanların tasarımı TS EN 1993-1-1’ e uygun olmalıdır.

Yükler ve Yük Kombinasyonları

  • TS EN 1993-1-1‘ e ait yükleme kombinasyonları ile TS EN 12811-1 ‘de Çizelge 3 ’te yer alan yükler iskele sistemine uygulanmalıdır.

Tasarım Kriterleri

  • Çelik iskele elemanlarının eksenel kuvvet, eğilme momenti ve kesme kuvveti altında tasarımları TS EN
    1993-1-1’e uygun yapılmalıdır.

  • Sehim için TS EN 1281-1’ de verilen sınıra uyulması gerekir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.