Skip to main content
Skip table of contents

Cephe İskelesi

19 Eylül 2014 tarihinde resmi gazete yayınlanan tebliğ ile statik projelerin denetleyici kurum ve kuruluşlara iskele hesabı ve çizimleri ile birlikte teslim edilmesi gerekliliği oluşmuştur.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.