Skip to main content
Skip table of contents

Çelik Merdiven Makrosu Ayarları

Çelik Merdiven Ayarları komutu ile merdiven en, boy, yükseklik, kesit seçimi gibi ayarlara ulaşılır.

Çelik Merdiven Makro Ayarlarının Yeri

Çelik merdiven makrosu komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Çelik Merdiven yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

Çelik Merdiven Ayarları

Özellikler

Alt sahanlık boyu

Alt sahanlık boyu girilir.

Üst sahanlık boyu

Üst sahanlık boyu girilir

Merdiven uzunluğu

Merdiven uzunluğu girilir.

Merdiven yüksekliği

Merdiven yüksekliği girilir.

Merdiven genişliği

Merdiven genişliği girilir.

İlk basamak

İşaretlenirse, merdivenin başlangıç noktasında, sahanlık levhasına bitişik basamak ekler.

Son basamak

İşaretlenirse, merdivenin bitiş noktasında, sahanlık levhasına bitişik basamak ekler.

Basamak sayısı

Merdiven basamak sayısı belirlenir.

Kot

Merdivenin yerleştirilen katta, tabandan olan mesafesidir.

Sol kenar

Merdiven sol kenar kiriş ayarlarını açarak kesit seçimi yapılır.

Sağ kenar

Merdiven sağ kenar kiriş ayarlarını açarak kesit seçimi yapılır.

Basamak

Merdiven basamak kiriş ayarlarını açarak kesit seçimi yapılır.


İlgili Konular

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.