Skip to main content
Skip table of contents

Çelik kiriş PMM oranı sağlanmıyor

Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin,

SB001 ZEMİN KAT PMM oranı sağlanmıyor.

Çelik eleman tasarımında eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisi altında tasarım oranı (PMM oranı) Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (GKT ve YDKT), AISC 360-16 (ASD ve LRFD) veya EN 1993-1-1 yönetmeliklerine göre yapılır. Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (GKT ve YDKT) 'na göre eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkileşim denklemleri hesabı aşağıda belirtilmiştir.

  • PMM oranı değerinin 1 'den küçük olması gerekir.

Olası Çözümler:

  • Adı ve katı verilen elemana çatı çaprazları (yatay çaprazlar) ve stabilite elemanları bağlanarak yanal tutululuk boyu küçültülebilir. Yanal tutululuk boyu küçülen elemanların eğilme ve eksenel basınç kapasitesi artar.

  • Aşağıdaki resimde bir örneği gösterildiği gibi çelik kirişlerin yanal tutululuk boyunu azaltacak şekilde çaprazlar girilirse eğilme kapasitesi artacağından PMM oranı düşürülebilir.

    image-20240118-072452.png

  • Eleman enkesit boyutu büyütülebilir.


Simgeler

Pr : YDKT veya GKT yük birleşimleri için gerekli eksenel kuvvet dayanımı
Pc : ÇYTHYE Bölüm 8’e göre mevcut eksenel basınç kuvveti dayanımı
Mr : YDKT veya GKT yük birleşimleri için gerekli eğilme momenti dayanımı
Mc : ÇYTHYE Bölüm 9 ’a göre mevcut eğilme momenti dayanımı
x : Kuvvetli ekseni gösteren alt indis.
y : Zayıf ekseni gösteren alt indis.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.