Skip to main content
Skip table of contents

Basınç ve Kuvvet Katsayıları

Binalar ve bina bölümleri için dış basınç katsayıları cpe, hesaplama yapılacak kesitteki rüzgâr etkisini oluşturan yüklenmiş yapı alanı A ’nın boyutuna bağlıdır. Dış basınç katsayıları, uygun bina şekillerine göre tablolarda 1 m2 ve 10 m2 'lik yüklü alanlar A için sırasıyla cpe,1 ve cpe,10 olarak verilmiştir. ideCAD Statik dış basınç katsayısı olarak cpe,10 katsayıları kullanılmaktadır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.