Açılı kirişlerin sürekli çizilmesi için;

  • Ribbon menüde analiz ve tasarım sekmesi Tasarım Parametreleri başlığı Betonarme ikonundan Genel Betonarme Parametreleri satırını tıklayın.

  • Genel betonarme ayarları diyaloğunda “Aradaki açı farkı küçük kiriş/perdeleri sürekli kabul et” satırına açı değeri girilmelidir. (Maksimum 30 derece girilebilir.)

  • Tamam butonuna tıkladığınızda açılı kirişleriniz sürekli çizilecektir.

Kirişlerin bakış yönü farklı ise Obje yönü belirle komutu ile bakış yönleri aynı yapılmalıdır.

  • Ribbon menüde değiştir sekmesi Obje Edit başlığı Kiriş/Temel ikonundan Obje yönü belirle satırını tıklayın.

  • Yönünü değiştirmek istediğiniz kirişi seçin.

  • Klavyeden Esc tuşuna basarak komuttan çıkın.