Skip to main content
Skip table of contents

A22 için (BYS) >= 4 koşulu sağlanmadı

Çıkan Mesajın Tamamı:

A22 taşıyıcı sistem tipi için Bina Yükseklik Sınıfı (BYS) >= 4 koşulu (X/Y) yönünde sağlanmadı


TBDY 2018 Tablo 4.1’de A22 taşıyıcı sistem için Bina Yükseklik Sınıfı (BYS) >= 4 sınırı getirilmiştir. Yapı taşıyıcı sistemi A22 seçildiği ve BYS>=4 koşulu sağlanmadığı için ideCAD uyarı vermektedir.

Tablo 3.3 – Bina Yükseklik Sınıfları ve Deprem Tasarım Sınıflarına Göre Tanımlanan Bina Yükseklik Aralıkları:

Bina Yükseklik Sınıfı

Bina Yükseklik Sınıfları ve Deprem Tasarım Sınıflarına Göre  Tanımlanan Bina Yükseklik Aralıkları [m] 

DTS = 1, 1a, 2, 2a

DTS = 3, 3a

DTS = 4, 4a

BYS = 1

HN > 70

HN > 91

HN >105

BYS = 2

56 <HN ≤ 70

70 <HN ≤ 91

91<HN ≤105

BYS = 3

42 <HN ≤ 56

56 <HN ≤ 70

56 <HN ≤ 91

BYS = 4

28 <HN ≤ 42

42 <HN ≤ 56

BYS = 5

17.5 <HN ≤ 28

28 <HN ≤ 42

BYS = 6

10.5 <HN ≤17.5

17.5 <HN ≤ 28

BYS = 7

7 <HN ≤10.5

10.5 <HN ≤17.5

BYS = 8

HN ≤ 7

HN ≤10.5

Çözüm:

  • Bina (BYS) = 3 ise A11, A12, A13, A14, A15 taşıyıcı sistem tipleri için kullanılabilmektedir. Uygun taşıyıcı sistem, sünelik düzeyi değişikliklerine gidilerek, Analiz Ayarları/TBDY 2018 Deprem Yönetmeliği sihirbazı ile taşıyıcı sistem tipi seçimi değiştirilebilir.

  • Bina (BYS) = 2 ise A12, A13, A14, A15 taşıyıcı sistem tipleri için kullanılabilmektedir. Uygun taşıyıcı sistem değişikliklerine gidilerek, Analiz Ayarları/TBDY 2018 Deprem Yönetmeliği sihirbazı ile taşıyıcı sistem tipi seçimi değiştirilebilir.

  • Bina BYS =1 ise TBDY 2018 3.3.2.2 maddesinde belirtilen binalar Bölüm 13’e göre yüksek binalar olarak sınıflandırılacaktır, koşuluna istinaden TBDY Bölüm 13’de verilen esaslarına göre bina tasarımı yapılmalıdır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.