Programda düz kollu merdivenlerin çizimi yapılabilmektedir. Çizimleri almadığınız merdivende betonarme hesap aksı tanımlı olup olmadığını gözden geçiriniz. Eğer tanımlamamışsanız program çizimleri otomatik olarak oluşturmaz.

Betonarme hesap aksı tanımlama işleminden sonra Analiz yapınız.