Kaynak Elektrotları komutuyla mevcut kaynak elektrotları listelenir, yeni kaynak elektrotlar eklenir.

Diyaloğunun Yeri

Ribbon Menüde Analiz ve Tasarım menüsünde bulunan Tasarım parameterleri bölümünde Çelik ikonu listesinde bulunmaktadır.

Açıklamalar ve Özellikleri

Açıklamalar ve Özellikleri

Yeni

Listede satır ekleyerek, yeni bir kaynak elektrotu tanımlar.

Sil

Tanımlı kaynak elektrotuna ait satırı siler.

Ad

Kaynak elektrotun adıdır. Hücreyi tıklayarak programın verdiği adı değiştirebilirsiniz.

Kaynak çekme dayanımı

Kaynak elektrotun çekme dayanımdıır. Hücreyi tıklayarak programın verdiği değeri değiştirebilirsiniz.