Yatay Elastik Tasarım Spektrumu ve Düşey Elastik Tasarım Spektrumu, haritadan seçilen nokta, zemin sınıfı ve deprem düzeyine bağlı olarak oluşturulur. Yapıya ait koordinat bilgileri ile harita spektral ivme katsayı bilgileri bu adımda belirlenir.

Haritadan nokta seç tıkladığında harita ekrana gelecektir. Yapının bulunduğu nokta, haritadan işaretlendiğinde, yapının koordinat bilgileri, enlem ve boylam kutucuklarına otomatik olarak eklenecektir. Daha hassas ver girişi için ayrıca enlem ve boylam kutucuklarına koordinat bilgileri doğrudan yazılabilmektedir.

Çevirimiçi tıklandığında, e-devlet üzerinden giriş yapabilecek sayfa ekrana gelecektir. Bu sayfada AFAD haritasına ulaşılıp raporlama menüsünden DD-2 ve DD-3 deprem yer hareket düzeyleri için diyalogda istenen bilgeler temin edilir. Bu bilgiler sihirbazda ilgili kutucuklara yazılır.

Çevirimdışı tıklandığında enlem boylam kutucuğunda koordinatlara göre DD-2 ve DD-3 sütunları otomatik doldurulur. ideCAD algoritması ve AFAD haritası aynı veri kaynağını kullanmadığı için değerlerde küçük farklar olabilir.

Diyalogda verilen bilgiler kullanılarak tasarım spektrumu otomatik oluşturulur.