Çapraz ek birleşimi, çelik çapraz elemanının kolona, kirişe veya kolon-kiriş düğüm noktasına bulon ve kaynakla birleştiren levhalar ile oluşturulur. Bulon kontrolü, kaynak kontrolü, levha kontrolü ve birleşim uygulama sınırları kontrolü birleşimin elemanlarının yerleşimine göre otomatik yapılır. Başlık Levhalı Bulonlu Birleşim tasarımı Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (ÇYTHYEDY) veya AISC 360-16 yönetmeliklerine göre otomatik yapılır ve birleşim raporu oluşturulur.

Çapraz ek birleşimi hesabında, geometri kontrolünde yatay ve düşey bulon mesafeleri, alın levhası kaynak kalınlığı, süreklilik levhası kaynak kalınlığı ve uygulama sınırları kontrolü yapılır. Dayanım kontrolünde çapraz bulonunda kayma, levha bulon deliğinde ezilme, kayak kontrolü, Whitmore kesiti burkulması, levha basınç akması kontrolü yapılır.

Birleşim Geometrisi

Çapraz - Levha Birleşimi

Geometri Kontrolleri

Bulonlar arası mesafe

smin ≥ 3d       

ÇYTHYEDY 13.3.6

 

 

s

60 mm

 

 

d

20 mm

s =60 mm > smin = 3*20=60 mm

Yatay Kenar Mesafesi

Leh ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Leh

57 mm

 

Le- min

26 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Düşey Kenar Mesafesi

Lev ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Lev

45 mm

Leh ≥ 2d=2*20=40 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

26 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Kaynak Kalınlığı

a ≥ a min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

a

4 mm

 

a min

3.5 mm

Tablo 13.4

Dayanım Kontrolleri

Çapraz Bulonunda Kayma

Ab

Fn

Rn

ΦRn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

169.593 kN

212.058 kN

0.800

Levha Bulon Deliğinde Ezilme

dh

20+2=22 mm

 

Lc,edge

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Rn-edge

 

Lc,spacing

 

Rn-spacing

 

Rn

 

ΦRn


Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

169.593 kN

456.84 kN

0.371

Levha Bulon Deliğinde Ezilme

dh

20+2=22 mm

 

Lc,edge

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Rn-edge

 

Lc,spacing

 

Rn-spacing

 

Rn

 

ΦRn


Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

169.593 kN

304.56 kN

0.557

Kaynak Dayanımı

Fe

490000 kN/m2

w

Birleşim menüsünden alınan kaynak kalınlığı 0.707*w değeridir.  4/0.707=5.658 mm

Fu-plate

469.999  N/mm2

Fu-brace

410 N/mm2

tplate

15 mm

tbrace

15 mm

lw

150 mm

Rnw

Rn-plate

Rn-brace

RnBM

Rn

ΦRn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

169.593 kN

529.2 kN

0.320

Whitmore Kesiti Basınç Akması

K

0.65

 

L

0 mm

 

r

2.887 mm

 

KL/r

0

 

Fy

355 N/mm2

 

Ag

1292.82 mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.20

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

169.593 kN

413.056 kN

0.411

Levha Basınç Akması

K

0.65

 

L

65 mm

 

r

4.33 mm

 

KL/r

9.76

 

Fy

355 N/mm2

 

Ag

2009.999 mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.20

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

169.593 kN

642.195 kN

0.264