Skip to main content
Skip table of contents

Binanın Yatay Elastik Tasarım Spektrumu

SİMGELER

FS = Kısa periyot bölgesi için yerel zemin etki katsayısı
F1 = 1.0 saniye periyot için yerel zemin etki katsayısı
SDS = Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
SD1 = 1.0 saniye periyot için tasarım spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
SS = Kısa periyot harita spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
S1 = 1.0 saniye periyot için harita spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
T = Doğal titreşim periyodu [s]
TA = Yatay elastik tasarım ivme spektrumu köşe periyodu [s]
TB   = Yatay elastik tasarım ivme spektrumu köşe periyodu [s]
TL = Yatay elastik tasarım spektrumunda sabit yerdeğiştirme bölgesine geçiş periyodu [s]
Sae(T ) = Yatay elastik tasarım spektral ivmesi [g]


  • Bina Geometrisi, Kat ve Koordinat Bilgileri'nde belirtilen koordinatlara ait harita spektral ivme katsayıları Ss ve S1 değerleri Analiz sihirbazı çevrimiçi seçeneği kullanılarak AFAD deprem haritası verilerinden elde edilmiştir.

  • Geoteknik raporda belirtilen ZC yerel zemin sınıfına göre TBDY 2018 Tablo 2.1’den yerel zemin etki katsayıları elde edilir ve Tasarım spektral ivme katsayıları ideCAD tarafından otomatik hesaplanır.

Ss

0.927

S1

0.259

Fs

1.2

F1

1.5

SDS

SD1

TA

TB

  • Gözönüne alınan herhangi bir deprem yer hareketi düzeyi için yatay elastik tasarım ivme spektrumunun ordinatları olan yatay elastik tasarım spektral ivmeleri Sae(T), doğal titreşim periyoduna bağlı olarak yerçekimi ivmesi [g] cinsinden tanımlanmıştır.

  • Koordinatlara bağlı olarak AFAD’dan elde edilen spektral ivme katsayıları ile aşağıdaki formüle göre yatay elastik tasarım spektrumu Sae(T) hesaplanır. Yatay elastik tasarım spektrumu için her bölgede farklı olmak üzere toplamda 4 fonksiyon ile temsil edilir ve aşağıdaki grafik ile gösterilir.

  • Spektrumu oluşturmak için zaman olarak 0 saniyeden başlayarak uygun aralıklar ile zaman arttırılmalı ve TL=6 s’den sonra uygun bir T değerinde durdurulmalıdır. Bu bina için T=0 s’den başlanarak 0.05 aralık ile T=8 s’ye kadar yatay elastik spektrum excel yardımı ile hesaplanmıştır. Elde edilen spektrum aşağıda görselde verilmektedir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.