Skip to main content
Skip table of contents

YAPI Bilgi Modelini Paylaşın

Mimari ve statik proje tasarımları için yapı bilgi modellemesi kapsamında, ideCAD ile bir projenin baştan sona, yapı bilgi modeli nasıl oluşturulur ve nasıl paylaşım yapılır detaylı olarak anlatılacaktır.

YAPI Bilgi Modeli Üç farklı yöntem ile paylaşılabilir.

  1. ideYAPI Bilgi Modeli Kullanarak Paylaşın (Önerilen Yöntem)

  2. IFC Kullanarak Paylaşın

  3. DWG/DXF Kullanarak Paylaşın


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.