Skip to main content
Skip table of contents

Yağmur İniş Borusu, Gövde ve Kelepçe

“Yağmur iniş borusu” komutuna girilip, farenin sol tuşu tıklanarak yeri ve açısı belirlenip yağmur iniş borusu oluşturulur.
Yağmur iniş borusu ayarlarından, gövde, kelepçe, bağlayıcı gibi elemanların kesit, materyal ve boyut ayarları yapılır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.