Skip to main content
Skip table of contents

Mahal Yazısının Yeri

Mahal oluştururken,"Ctrl" tuşuna basıp mahal yazısının yerine karar verebilirsiniz.

Dilerseniz mahallerinizi yerleştirdikten sonra da mahal yazısı taşı komutuyla mahal etiketini taşıyabilirsiniz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.