Aşıkların ve tali kirişlerin birleşim tiplerini ve birleşimlerin özelliklerini toplu halde değiştirmek mümkün. Aşağıda tanımlanan komutlar aşıklar ve tali kirişler için geçerlidir. 

Tali kiriş birleşimlerini grup halinde nasıl değiştirebilirim?


Tali kirişlerin birleşim tipini değiştirmek

  1. Tali kiriş grubuna iki kere tıklanarak tali kiriş özellikleri menüsüne girilir. 

  2. Uzatmalar sekmesinde "bağlantı tipi" listesinden istenilen birleşim tipi seçilir.

  3. "tamam" butonuna basıldığında tali kiriş birleşimleri değişecektir.

Tali kirişlerin birleşim özelliklerini değiştirmek

  1. Tali kiriş grubundaki birleşimlerin hepsini seçmek için Ctrl tuşuna basılı tutarak tali kiriş birleşimlerinden bir tanesine tıklanır.

  2. Bu şekilde yapıldığında söz konusu tali kiriş grubundaki bütün birleşimler seçilmiş olur.

  3. Sağ tuş menüden "özellikler" butonuna veya crtl+e tuşlarına basıldığında birleşim özellikleri açılacaktır.

  4. Açılan pencereden levha kalınlıkları, bulon sayıları bulon mesafeleri gibi özelliklern değiştirilir ve "tamam" butonuna basarak pencere kapatılır.

  5. Pencere kapatıldığında tali kiriş birleşimlerinin özellikleri değişmiş olur.