Skip to main content
Skip table of contents

Çelik çapraz tanımlama

Çelik çapraz tanımlarken;

Çapraz tanımlayamıyorum yardımcı olursanız sevinirim .

Çelik Çapraz Tanımlama;

 1. Çelik çapraz çiz komutu ile üstü çelik kirişle kapatılmış kolonların arasına çelik çapraz çizmek için kullanılır. Çelik çapraz tanımlamak için çelik kirişi seçmek yeterlidir.

 2. Örneğin iki çelik kolon arasında girilmiş kirişi tıklayın.

 3. Çelik çapraz, kirişle, kolonları birbirine bağlacak şekilde oluşturulacaktır.

Çelik çapraz (çoklu eleman);

Üstü çelik kiriş ile kapatılmamış çelik kolonlar arasına çelik çapraz :

 1. Toolbardan Çelik Çapraz ikonunu tıkladıktan sonra açılan yardımcı toolbardan Çelik Çapraz (çoklu eleman) ikonunu sol tuş ile tıklayın.

 2. Sırasıyla 1. ve 2. kolonu tıklayın.

 3. Çelik çapraz kolonlar arasında oluşacaktır.

Makaslar arasında çelik çapraz :

 1. Toolbardan Çelik Çapraz ikonunu tıkladıktan sonra açılan yardımcı toolbardan Çelik Çapraz (çoklu eleman) ikonunu sol tuş ile tıklayın.

 2. Sırasıyla 1. ve 2. makası tıklayın.

 3. ideCAD çapraz için nokta sayısı soracaktır. Bu pencereye yazılan değer çaprazların kaç düğüm noktası atlayacağını, diğer bir deyiş ile makasta iki düğüm noktası arasında kaç tane boşluk bırakacağını belirler. 

 4. Girilen değere göre çaprazlar makasın düğüm noktalarına yerleşecektir.

Çelik kirişler arasına çelik çapraz:

 1. Toolbardan Çelik Çapraz ikonunu tıkladıktan sonra açılan yardımcı toolbardan Çelik Çapraz (çoklu eleman) ikonunu sol tuş ile tıklayın.

 2. Sırasıyla 1. ve 2. kirişi tıklayın.

 3. Eğer kirişlerin üzerinde aşık tanımlı değil ise, kirişin eğime göre ideCAD çizilecek çapraz sayısını size soracaktır.

 4. Eğer kirişlerin üzerinde aşık tanımlı değil ise, ideCAD çapraz için nokta sayısı soracaktır. Bu pencereye yazılan değer çaprazların kaç aşık-düğüm noktası atlayacağını, diğer bir deyiş ile kirişte iki aşık-düğüm noktası arasında kaç tane boşluk bırakacağını belirler. 

 5. Girilen değere göre çaprazlar kirişin düğüm noktalarına yerleşecektir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.