Kolon Boyutları, 50x50 Kiriş Boyutları, 30x50 Kat yüksekliği, 3m Kat sayısı, 3
C25 S420

Yatay elastik tasarım spektrumu için değerler aşağıda verilmiştir.
Ss=0.872 S1=0.266 ZC

Kolon donatıları 8Φ20 olarak aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

Kiriş donatıları mesnetlerde üst donatı 3Φ18, alt donatı 2Φ18 olacak şekilde düzenlenmiştir.

Proje dosyasının v10.20 ile kaydedilmiş hali aşağıda bulunan ektedir.

3 kat_saf_10_20.rar


Tek modlu itme analizi yapıldığında +X ve +Y yönü için taban kesme kuvveti-tavan yerdeğiştirme değerleri aşağıda verilmiştir

Kolonun alt ucundaki plastik mafsal sonuçları aşağıda verilmiştir


Sonraki Konu

ŞGDT Örnek Hesap 2