Skip to main content
Skip table of contents

Riskli Bina Analizi

Mevcut binanın modelleme işlemi eldeki verilere göre tamamlandıktan sonra zemin tipini tanımlamak ve ideCAD’de yük kombinasyonlarının otomatik oluşturulması için bir kez analiz yaptırmak gerekir.

Analiz yaptırmak için Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz+Tasarım ikonunu tıklamanız yeterlidir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.