Skip to main content
Skip table of contents

Plastik Mafsal Dışında Kalan Bölgeler (5.4.2.4)

  • Plastik mafsalların arasında kalan uzunluk boyunca, betonarme kolon ve kirişler doğrusal elemanlar olarak modellenmektedir.


SİMGELER

(EI)e = Yığılı plastik davranışına göre modellenen kolon, kiriş, bağ kirişi veya perdenin etkin kesit rijitliği
Ls = Kesme açıklığı [m]
My = Etkin akma momenti [kNm]
θy = Akma durumu için yerdeğiştirmiş eksen dönmesi [rad]


Yığılı Plastik Davranış Modeli, doğrusal olmayan eğilme şekildeğiştirmelerin küçük bir bölgede plastik mafsal adı verilen belirli bir bölgede toplandığı varsayımı ile oluşturulan davranış modelidir. Plastik mafsal bölgesi dışında kalan bölgelerde ise sistemin doğrusal-elastik davrandığı varsayılmaktadır. Bu nedenle plastik mafsallar arasında kalan uzunluk boyunda betonarme kolon ve kirişler doğrusal elemanlar olarak modellenir. Taşıyıcı sistemde plastik mafsallar otomatik olarak yerleştirildiğinden, kalan uzunluk botunca doğrusal eleman olarak davranacak olan kolon ve kirişlerin analiz modeli otomatik olarak oluşturulur.

Plastik mafsallar arasında kalan doğrusal elemanların (kolon ve kiriş) etkin kesit rijitlikleri TBDY Bölüm 5.4.5 'e göre aşağıdaki formül ile belirlenmektedir. Doğrusal eleman olarak modellenen kolon ve kirişlerin etkin kesit rijitlikleri Taşıyıcı Sistem Elemanlarının Etkin Kesit Rijitlikleri başlığında detaylı biçimde anlatılmıştır.

İkinci bir seçenek olarak, plastik mafsallar arasında kalan doğrusal elemanların (kolon ve kiriş) etkin kesit rijitlikleri TBDY Bölüm 4.5.8 ‘de belirtilen Tablo 4.2 'ye göre de yapılabilmektedir. Doğrusal eleman olarak modellenen kolon ve kirişlerin etkin kesit rijitlikleri Taşıyıcı Sistem Elemanlarının Etkin Kesit Rijitlikleri başlığında detaylı biçimde anlatılmıştır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.