Skip to main content
Skip table of contents

Perde Ön Boyutlandırma

SİMGELER

Ac = Betonarme perde enkesiti alanı
fck = Beton karakteristik basınç dayanımı
Ndm = Eksenel kuvvet


 • TS 500’de düşey yükler altında perde enkesit alanını sınırlayan herhangi bir kural mevcut değildir.

 • TBDY 2018 7.6.1.1’de perde boşlukları alandan çıkarılarak net perde enkesit alanı, G+Q+E yükleri altında hesaplanan eksenel basınç kuvvetinin en büyüğü kullanılarak Ac≥Ndm/(0.35fck) koşulunu sağlamalıdır.

 • Deprem yükleri hesaplanmadan G+Q düşey yükleri altında oluşan eksenel gerilmelerin, karakteristik beton basınç dayanımına oranı hesaplanacaktır. Bu hesapta perde kalınlığı 40 cm kabul edilmiştir.

 • Daha önce belirlenen döşeme kalınlığı ve perde kalınlıkları, aşağıdaki görselde gösterilen perde yük alanları hesaplanarak düşey yükler altında perdelerde meydana gelen normal kuvvetler hesaplanabilir.

 • Perdeler için iki farklı yük alanı vardır. Aşağıda sadece Tip 1 için hesaplama yapılacaktır.

Çatı Katında:

 • Sabit yüklerden perdeye gelen yükler;

 1. Döşemenin kendi ağırlığından: 16 m *4 m *0.27 m *25 kN/m3 =432 kN

 2. Kaplama yükünden: 16 m *4 m*4 kN/m2=256 kN

 3. Perdenin kendi ağırlığından (bp=40 cm kabul edilmiştir): 0.4 m *8 m* 3.5 m * 25 kN/m3 =280 kN

Toplam G=432+256+280=968 kN

 • Hareketli yükten: 16 m* 4 m*1.0 kN/m2=64 kN

Q=64 kN

Ofis Katlarında:

 • Sabit yüklerden perdeye gelen yükler;

 1. Döşemenin kendi ağırlığından: 16 m *4 m *0.27 m *25 kN/m3 =432 kN

 2. Kaplama yükünden: 16 m *4 m*1.5 kN/m2=96 kN

 3. Perdenin kendi ağırlığından (bp=40 cm kabul edilmiştir): 0.4 m *8 m* 3.5 m * 25 kN/m3 =280 kN

Toplam G=432+96+280=808 kN

 • Hareketli yükten: 16 m* 4 m*2.0 kN/m2=128 kN

Q=128 kN

Bodrum Katlarında:

 • Sabit yüklerden perdeye gelen yükler;

 1. Döşemenin kendi ağırlığından: 16 m *4 m *0.27 m *25 kN/m3 =432 kN

 2. Kaplama yükünden: 16 m *4 m*0.5 kN/m2=32 kN

 3. Perdenin kendi ağırlığından (bp=40 cm kabul edilmiştir): 0.4 m *8 m* 3.5 m * 25 kN/m3 =280 kN

Toplam G=432+32+280=744 kN

 • Hareketli yükten: 16 m* 4 m*5.0 kN/m2=320 kN

Q=320 kN

 • Yukarıdaki hesaplamalar doğrultusunda hesaplanan eksenel yük şu şekildedir:

 • Temel üstünde hesaplanan normal kuvvet 14520 kN’dir.

Not: Bina tüm taşıyıcı sistem elemanları için beton sınıfı C35 olarak belirlenmiştir. Detaylı bilgi için Malzeme Bilgileri sayfasına bakınız.

 • Perde kalınlıkları 40 cm seçildiğinde, en büyük eksenel kuvvetin olduğu temel üstünde G+Q düşey yüklerden oluşan eksenel kuvvetin, betonun karakteristik basınç gerilmesine oranı depremli durum için izin verilen 0.35 değerinin yaklaşık üçte biridir.

 • TBDY 2018 7.6.1’de belirtilen minimum perde kalınlığı 25 cm enkesit koşulunu da sağlamaktadır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.