Skip to main content
Skip table of contents

Malzeme Bilgileri

Simgeler

fctd = Beton tasarım çekme dayanımı
fyd = Boyuna donatı tasarım akma dayanımı
fck = Beton karakteristik basınç dayanımı
fctk = Beton karakteristik çekme dayanımı
fcd = Beton tasarım basınç dayanımı
fyk = Boyuna donatı karakteristik akma dayanımı
Ec = Beton elastisite modulü


Beton Malzemesi

  • Beton sınıfı C35 olarak belirlenmiştir. Buna göre beton 28 günlük silindirik basınç dayanımı 35 MPa, çekme dayanımı ise 2.071 MPa’dır.

  • Elastisite modulü ise;

  • Beton malzeme güvenlik katsayısı 1.5 alınarak tasarım dayanımları elde edilir.

Donatı Çeliği Malzemesi

  • Donatı çeliği minimum karakteristik akma dayanımı 420 MPa, çekme dayanımı karakteristik akma dayanımının 1.15 ile 1.35 katı arasında olan ve çekme dayanımına karşı gelen birim şekil değiştirmesi %8 olan B420C çeliği kullanılmıştır.

  • Donatı çeliği malzeme güvenlik katsayısı 1.15 alınarak tasarım dayanımı fyd elde edilir.

  • ideCAD Statik ile malzeme düzenlemeleri aşağıdaki görselde gösterilmektedir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.